tammikuu 28, 2017

Älä anna setien päättää asioistasi

Kuntapolitiikassa valta on vanhempien ikäluokkien käsissä. Kunnissa päätetään kuitenkin monista sellaisista asioista, jotka koskettavat suorasti nuorten elämää. Tosiasia on kuitenkin se, että vaikka nuorista tulee jonakin päivänä vanhoja, ei vanhoista tulee enää koskaan uudelleen nuoria. On nuorten aika ottaa vastuuta yhteisistä asioista ja omasta tulevaisuudestaan.

Nuorisovaltuustoille täytyy turvata puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnan päätöksentekoelimiin. Nuorten täytyy saada olla mukana pöydissä, joissa heitä koskevia päätöksiä tehdään.

Hyvä kunnallishallinto on avointa, osallistavaa, läpinäkyvää ja perustuu vuorovaikutukseen kuntalaisten, päättäjien ja virkamiesten kesken. Suoran demokratian keinoja on lisättävä, lisäämällä asukkaiden ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi kyselytunneilla, asukasiltoina tai valtuustojen istuntoja streamaamalla.