tammikuu 28, 2017

Enemmän ekoa, vähemmän egoa

Lähiluonto on tärkeä osa asumisviihtyvyyttä, ja siksi edistämme laadukkaita ulkoilureittejä. Sitoudumme ympäristönsuojeluun ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Kunta on keskeinen toimija kestävän kehityksen edistämisessä, muun muassa energiatehokkuuden ja kiertotalouden osalta.

KD Nuoret vaatii kuntia panostamaan pitkän käyttöiän tuotteisiin, jotka pysyvät mahdollisimman pitkään kierrossa. Näin vähennämme jätettä ja maksimoimme käytössä olevat resurssit. Kunnan tulee asettaa tavoitteet ilman, maaperän, vesistön ja ilmaston suojelemiseksi sekä ympäristöhaittojen, kuten meluongelmien vähentämiseksi. Hankkeissa ja julkisissa hankinnoissa tulee sitoutua uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Käytännössä tämä voi näkyä esim. aurinkopaneeleiden asentamisella julkisten rakennusten katoille. Kuntien on myös järjestettävä energianeuvontaa kuntalaisille.