tammikuu 28, 2017

Kunta kannustaa yrittämään

Kannatamme KD:n kannustavan perusturvan mallia, jossa valtakunnallisessa mallissa reaaliaikaisen tulorekisterin avulla sovitetaan yhteen palkkatulo sekä harkinnanvarainen, elämäntilanteeseen sidottu ja etuuksia yhdistävä sosiaaliturva. Malli korvaisi nykyisen sirpalemaisen perusturvan ja takaisi että työn vastaanottaminen on aina taloudellisesti kannattavaa. Malli auttaisi myös kuntia suuntaamaan resursseja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan.
Erityisesti pienten ja mikroyritysten toimintaedellytyksiä on parannettava ja otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa, sillä näissä on suurin kasvupotentiaali ja suurimmat mahdollisuuden työllistää.

Yhteistyön oppilaitosten ja yritysten välillä oltava saumatonta. Esitämme lisäpanostusta oppisopimuskoulutukseen, jossa opiskelijan työstä maksettava palkka kasvaa kertyvän osaamisen mukana. Myös yrittäjyyskasvatuksesta on huolehdittava kaikilla koulutusasteilla ja se tulee sisällyttää koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Kunnat voivat tukea nuorten yrittäjyyttä myös starttirahalla tai tarjoamalla yritysneuvontaa.