tammikuu 28, 2017

Lastesi näköinen kunta

 

KD Nuoret haluavat, että päätöksenteossa otetaan huomioon myös miten kunnalliset päätökset vaikuttavat perheiden ja lasten hyvinvointiin. Lapsivaikutusten arviointi on otettava kiinteäksi osaksi kunnallista päätöksentekoa.

Pienten lasten vanhempien täytyy itse saada päättää lastensa ratkaisuista perhepäivähoitoon liittyen. Kotihoidon tulee säilyä hyvänä vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle. Leikkipuistojen sekä avointen kerhojen toimintaedellytykset lapsiperheiden kohtaamispaikkoina tulee jatkossakin säilyttää.