tammikuu 28, 2017

Satsaus koulutukseen on sijoittamista tulevaisuuteen

Jokaiselle oppilaalle ja opettajalle on taattava turvallinen työympäristö ja puhdas sisäilma. Homevaurioiden korjaamiseen sekä sisäilman parantamiseen on suunnattava resursseja. Kouluille tulee myös turvata taloudelliset edellytykset niin että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus riittävään tukiopetukseen tarvittaessa.

Koulujen tulee myös parantaa yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa, esimerkiksi yritysvierailujen tai yrittäjyyskilpailujen muodossa. Tämä helpottaisi nuorten ovien avautumista työelämään.

Peruskoulun päättäneille nuorille on turvattava mahdollisuus jatkaa toisen asteen opinnoissa joko oppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksessa. Nuorten syrjäytyminen on estettävä ja kiinnitettävä huomiota ennaltaehkäisevään työhön. Lapsilla oltava riittävän pienet ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa. KD Nuorten mielestä koulutuksen on oltava jokaiselle suomalaiselle maksutonta ja korkeatasoista myös jatkossa.