tammikuu 28, 2017

Talous kuntoon

Velkaantuminen vahingoittaa tulevia sukupolvia. Kuntien talous on laitettava kuntoon, turhaa velanottoa vähennettävä ja verojen nousukiito katkaistava. Hyvä taloudenhoito on tärkeä arvo. Säästämisen ei tarvitse merkitä samaa kuin leikkausten, vaan tekemällä asiat tehokkaammin, esimerkiksi ennaltaehkäisevään toimintaan panostamalla, kuten tarjoamalla lapsiperheille kotipalveluja, jolloin saadaan säästöjä lastensuojelun kuluissa antamalla tukea oikea-aikaisesti.