tammikuu 28, 2017

Vapautta ja vastuuta asumiseen


Kannatamme yleisen asumistuen yhtenäistämistä siten, että tukea on mahdollista saada saman verran asuinkunnasta riippumatta.

Kaavoitus- ja lupa-asiat on toteutettava avoimesti, johdonmukaisesti sekä tarvittaessa nopeasti. Niissä on kuunneltava niin alueen yritysten kuin asukkaidenkin tarpeita. Asuntopulasta kärsivillä alueilla on kyettävä vastaamaan kysyntään, ettei hintataso karkaa käsistä.

Julkisissa rakennushankkeissa tulee suosia kotimaisia raaka-aineita, esimerkiksi puuta.