tammikuu 28, 2017

Yhdessä pääsee kauemmaksi


Joukkoliikenteestä on tehtävä houkuttelevampaa mm. laskemalla lippujen hintoja. Panostamalla joukkoliikenteeseen säästämme myös luontoa. On pidettävä huolta siitä, että joukkoliikenneyhteydet säilyvät myös harvaan asutuilla alueilla. Erityisen tärkeää on huolehtia toimivista liikenneyhteyksistä toisen asteen oppilaitoksiin.

Kannatamme siirtymistä joukkoliikenteessä pois fossiilisesta polttoaineista kohti ympäristöystävällisempiä energialähteitä, kuten sähköä, biokaasua ja vetyä. Pyöräteiden ja joukkoliikenteen kehittäminen suurimmissa kaupungeissa on myös ilmanlaadun ja liikenteen sujuvuuden kannalta tärkeää.